ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ข้าราชการ,พนักงานราชการ,ลูกจ้างประจำ
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

10,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ลาดกระบัง)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 33 ปี
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 52 กิโลกรัม
สถานภาพ : หย่า
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ สาขาวิชา : การจัดการและการประเมินโครงการ
วุฒิ : ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2546 เกรดเฉลี่ย : 3.00
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มกราคม 2551

ถึง

มกราคม 2551

บริษัท :

เวสเทิร์นพลาสติก

ที่อยู่ติดต่อ :

จ.สมุทรปราการ

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  คำนวณการจ่ายเม็ดพลาสติกเพื่อฉีดชิ้นงาน + แพ็คกิ้ง

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2546

ถึง

พฤศจิกายน 2550

บริษัท :

ร้านลีโอคอมพิวเตอร์

ที่อยู่ติดต่อ :

442 ม.7 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ตำแหน่ง :

เจ้าของกิจการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ให้บริการ Internet, game online, รับพิมพ์งาน, รับแปลเอกสาร, รับทำผลงานทางวิชาการ (อาจารย์ 3)

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2544

ถึง

มีนาคม 2546

บริษัท :

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติ

ที่อยู่ติดต่อ :

สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ปาย จ.เชียงใหม่

ตำแหน่ง :

บัณฑิตกองทุนหมู่บ้าน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ให้คำปรึกษากับชาวบ้านที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดทำโครงการต่างๆในการของบประมาณให้หมู่บ้าน
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

เมษายน 2548

ถึง

เมษายน 2548

สถาบันอบรม :

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จ.น่าน

หลักสูตร :

การตรวจซ่อมประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
65 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
65 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  คอมพิวเตอร์, อินเทอเน็ต, แบดมินตัน

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  เป็นนักกีฬาของโรงเรียน
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...