ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : QA/QC,Production Control,Planning
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

20,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

ระยอง

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 43 ปี
ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 63 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา สาขาวิชา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
วุฒิ : ศิลปศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2539 เกรดเฉลี่ย : 2.51
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สาขาวิชา : เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
วุฒิ : เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
ปีการศึกษาที่จบ : 2530 เกรดเฉลี่ย : 2.90
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กันยายน 2550

ถึง

มกราคม 2552

บริษัท :

บริษัทรุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ ต.สำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ตำแหน่ง :

QA/QC Supervisor และ QMR

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ตัวแทนฝ่ายบริหาร QMR(Quality Management Representative) , เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA),เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC) Supervisor และ Marketing หน้าที่ :
  - ดูแลระบบ และรักษาไว้ให้คงอยู่ ในระบบ ISO 9001: 2000
  - ดูแลคุณภาพในส่วนผลิตภัณฑ์ ตามที่ลูกค้าต้องการ และส่งมอบลูกค้าทันเวลา
  - ในส่วนแผนกประกันคุณภาพ (QA) ทำตามเป้าหมายคุณภาพของแผนก และเป้าหมายบริษัท
  - อบรมพนักงานในด้านคุณภาพและความต้องการของลูกค้า
  - กำหนดมาตรฐาน procedure และ work inspection ในส่วนคุณภาพ
  - แก้ไขปัญหาร่วมกับ Production , Engineer , production control ในส่วนในและนอกโรงงาน
  - ติดต่อลูกค้า , มีการป้องกัน และแก้ไข รายงานต่อลูกค้า

  แผนกที่รับผิดชอบ มีดังนี้
  - เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DCC (Document Control)
  - การตรวจสอบผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบรับเข้า IQC (Incomming Quality Control) Section
  - ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างการผลิต IPQC (In-process Quality Control) Section
  - การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนสุดท้าย FQC (Final Quality Control) Section
  - การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนส่งออก OQC (Outgoing Quality Control) Section
  มีพนักงานภายใต้บังคับบัญชาอยู่ 21 คน
  - ดูแลในส่วนบุคคล เช่น สรรหาพนักงาน ,สัมภาษณ์พนักงาน ,คิดเงินเดือน, อบรมพนักงาน ,ดูแลเรื่องทั่วไปในโรงงาน

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2539

ถึง

กรกฏาคม 2550

บริษัท :

บริษัทยูเนี่ยนฟุทแวร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ติดต่อ :

99 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกออกแบบ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - ดูแลในส่วนเขียนแบบ
  - ควบคุมการปฏิบัติงานในแผนก
  - ติดต่อลูกค้า ,คุยรายระเอียดในเรื่องการพัฒนาตัวอย่าง sample
  - ตรวจสอบ design ว่าสามารถทำงานได้หรือไม่ จนไปถึงการลงผลิต production
  - ดูแลทีมงานให้คำปรึกษา และวิธีการทำงาน ในส่วนเขียนแบบ และตรวจเช็ค mold
  - ตรวจสอบในส่วนการผลิต mold เช่น ตรวจเช็ค wood model ก่อนที่จะนำไปหล่อ เป็นต้น
  - ตรวจสอบคุณภาพ ในส่วน sample และ full size run ก่อนนำไปลง production
  - แก้ไขและป้องกันปัญหา ในส่วนแม่พิมพ์ของลูกค้า
  - ดูแลในส่วน การจัดเก็บรักษา mold
  มีพนักงานภายใต้บังคับบัญชาอยู่ 25 คน

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2530

ถึง

กุมภาพันธ์ 2539

บริษัท :

บริษัทยูเนี่ยนโลหะการ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ยูเนี่ยนบางชัน

ตำแหน่ง :

Production Executive

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  Production Executive หน้าที่ :
  Create shoes drawing per customer requirements
  - ดูแลลูกค้า,ติดต่อลูกค้า ในส่วน order และในส่วนงานออกแบบ
  - สร้าง Drawing ตามที่ลูกค้าต้องการ และสร้าง mold ตาม drawing ลูกค้า
  - ให้คำปรึกษา และดูแลทีมงานเขียนแบบ
  - วางแผนการผลิต ในส่วน sample และ production
  - ตรวจสอบ mold ตัวอย่าง และ production mold
  - ควบคุมทีมงาน production
  - ตรวจสอบคุณภาพงาน
  มีพนักงานภายใต้บังคับบัญชาอยู่ 101 คน
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กันยายน 2550

ถึง

กันยายน 2550

สถาบันอบรม :

URS

หลักสูตร :

อบรมตัวแทนฝ่ายบริหาร QMR ISO 9001 : 2000

ระยะเวลา :

มกราคม 2545

ถึง

มกราคม 2545

สถาบันอบรม :

ยูเนี่ยนฟุทแวร์

หลักสูตร :

อบรมลีน

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2540

ถึง

พฤษภาคม 2540

สถาบันอบรม :

แพนเอเชีย

หลักสูตร :

อบรม program การเขียนแบบ 2D / 3D

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
20 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
26 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

จีน

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ความสามารถในการใช้ Computer

  - MS-Office (Word, Excel, Power point)

  - Drawing software – CADKDEY 2D

  - Program Power Shape 3 D

  - E- mail / Internet

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  ทำระบบ ISO 9001 : 2000 ได้ใบรับรอง Certify
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...